Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Science Has Found Evidence Of God!?

Notes: 1. Genesis, for the Greeks, can not be out of nothing. 2. Time/movement  has birth. 3. Presocratic physis, eon, has no father, is unborn.  Saint Vassilios repeats that God is unborn.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου