Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

SOME EXPERIMENTAL EVIDENCE ON THE EVOLUTION OF DISCRIMINATION, CO-OPERATION AND PERCEPTIONS OF FAIRNESS* Shaun Hargreaves-Heap and Yanis Varoufakis

https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/10/ej-full-paper.pdf
https://varoufakis.files.wordpress.com/2014/03/11-chapter-11-the-evolution-of-domination-in-the-laboratory.pdf
ΝΕW ΒΟΟΚ http://yanisvaroufakis.eu/books/economic-indeterminacy/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου