Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

The Cubli: a cube that can jump up, balance, and 'walk'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου